הצהרת הון - רואה חשבון בכפר סבא

קיבלתם מכתב בדואר מרשות המיסים בנוגע לדרישה להגשת הצהרת הון?

ככל הנראה שאתם: # עצמאים # בעלי חברות # שכירים בעלי הכנסה שנתית הגבוהה מכ650 אלף ש''ח הדרישה יכולה להיות מוגשת כלפיכם כל שנה, אך בפועל ייתכן ותידרשו לכך רק פעם במספר שנים.

להצהרת ההון הראשונה חשיבות רבה ביותר!

ישנה חשיבות רבה למלא אותה באופן נכון, מדויק, מלא ושלם. לכן, כדאי מאוד להיעזר בשירותיו של רואה חשבון על מנת למלא אותה היטב ולמנוע בעיות בהמשך שיכולות לנבוע מאי מילוי תקין של ההצהרה, אשר יצופו בעת הגשת ההצהרה ובעיקר בעת קבלת ההצהרה הבאה, שם יהיה צורך להשוות את הצהרת ההון החדשה לקודמת ולהסביר את הפערים ביניהם. כל פרט שלא ימולא באופן נכון ושלם, על פי הנחיות מס הכנסה, יצוף ויהווה בעיה עתידית.

יש ברשותכם 120 יום להגשת הצהרת ההון. אל תחכו לרגע האחרון ופנו לקבלת שירותי ייעוץ וסיוע במילוי הצהרת ההון במהרה.

יש להבין כי הצהרת ההון מתבססת על הרבה מאוד נתונים שיש לאסוף בין היתר מגורמים חיצוניים: אישורי יתרות- מבנקים קופות גמל קרנות השתלמות חשבונות מסחר בבורסה דוחות כספיים של עסקים שאתם מושקעים בהם ועוד. לכן, יש לקחת בחשבון שבמסגרת הזמן שבידכם עליכם לפנות לאותם גורמים בבקשות לאישורי יתרה ולהמתין עד לקבלתם, דבר אשר יכול לקחת זמן רב ולתקוע אתכם בהתקדמות מילוי ההצהרה. כמו כן, יש לקחת בחשבון את הזמן שייקח לכם להמציא מסמכים שאמורים להיות בידכם, אך עבר זמן רב מאז שהומצאו ותידרשו לחפש אותם ברחבי הבית, בתיבות המייל, בקלסרים ישנים או אף לפנות לעורכי הדין שלכם או לצד ג', במקרים כמו- חוזה לרכישת דירה חוזה להשכרת דירה שטרי בעלות קבלות, אסמכתאות וחוזים המעידים על בעלות של נכסים ורכוש או אשר מעידים על התחייבויות כמו הלוואות, משכנתאות ואף הלוואות לבני משפחה.

יש לשים לב כי הצהרת הון היא לא ליום קבלתה, אלא לגבי ה31.12- לפי היום האחרון של השנה הרלוונטית.

הצהרת הון

שימו לב - אי הגשת ההצהרה מהווה עבירה פלילית

רישום פרטים כוזבים בהצהרה, השמטת נכסים בבעלות מגיש ההצהרה וכן אי הגשת הצהרת ההון במועד, מהווים עבירה פלילית . אי הגשת דו"ח במועד הקבוע בפקודת מס הכנסה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יגרור קנס בגין כל חודש פיגור. שימו לב כי איחור בהגשת הדו"ח עלול לגרור ביטול אישורים הכרחיים להמשך פעילות עסקית תקינה כדוגמת "פטור מניכוי מס במקור".

משרדנו בעל ניסיון עשיר בהענקת שירותי סיוע במילוי הצהרות הון, פנו אלינו ונשמח לסייע, להכווין ולדאוג למילוי תקין של ההצהרה במועד.

צרו קשר